AYDINLATMA METNİ ANA SAYFA


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

  • VERİ SORUMLUSU  : SİLTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • ADRESİ : Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No:21-23 Melikgazi KAYSERİ
  • TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ : Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü
  • TİCARET SİCİLİ NUMARASI : 18461
  • MERSİS NUMARASI  : 0770002627800010
  • TELEFON : 0 352 321 10 55    
  • KEP ADRESİ   : silteks@hs03.kep.tr

İş bu Aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Silteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketiolarak kişisel verilerinizin korunması bizim için önemli ve önceliklidir. Amacımız, sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, aktarılması, imha edilmesi, yasal haklarınız ve sair hususlarda en açık şekilde bilgilendirilmenizin sağlanmasıdır.

Silteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketiolarak, veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, yasal mevzuat tarafından belirlenen ve iş bu metinde açıklanan çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, depolanmak, muhafaza edilmek, değiştirilmek, yeniden düzenlenmek, devralınmak, sınıflandırılmak, güncellenmek ve/veya aktarılmak suretiyle işlenecektir.

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere; bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Kişisel Verileri Korunma Kurumu Tebliğleri, Kurul Kararları ve sair ilgili mevzuat hükümleri gereğince; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir.

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan düzenlemeler doğrultusunda; kanunlardaaçıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan hallerde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan hallerde, veri sahibi kişi tarafından verilerinin alenileştirildiğihallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, açık rıza aranmaksızın işlenmektedir. 

İş bu Aydınlatma Metni’ ne yönelik soru ve görüşlerinizi, iletişim adreslerimizden bizlere her zaman iletebilirsiniz.

İş bu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilere yöneliktir. 

size en uygun olan Veri Konusu Kişi Grubunu seçerek, 
Aydınlatma Metni’ ne ulaşabilirsiniz.


ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ
POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI AYDINLATMA METNİ
ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
TEDARİKÇİ ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ
TEDARİKÇİ YETKİLİSİ AYDINLATMA METNİ